Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Det krävs en särskild form av mod för att strunta i den lagstadgade tillgängligheten

Den politiska korrekthetens piska viner över den svenska samhällsdebatten. Den tvinga in alla i samma smala åsiktskorridor, och endast de som har ”rätt” åsikter tillåts yttra sig. Då blir karaktärsdrag som civilkurage, mod och sunt förnuft på gränsen till utrotningshotade.

Det är naturligtvis förödande för demokratin – så väl som yttrandefriheten – och det är därför med försiktig optimism jag följer de organisationer som inte böjer sig för dessa krav utan i stället implementerar och upprätthåller sina egna värderingar.

En förebild på området är kommunala Ekerö Bostäder. Den tidigare ledning bestod av ängsliga syltryggar som sprätte skattepengar omkring sig på ett direkt ansvarslöst vis. Ett exempel av många är hur de lade pengar på att tillgänglighetsanpassa tvättstugan i Gustavalund: genom en ramp vid entrén, en spärr för att ställa upp den tunga dörren och en toalett anpassad för personer med funktionsnedsättningar.

Den nuvarande ledningen har, gudskelov, vågat slänga denna överdrivna minoritetshänsyn över bord, och motverkar aktivt de synnerligen överdrivna lagar som finns på tillgänglighetsområdet. Därför har de till exempel tagit bort den uppställningsspärr som funnits för att underlätta för in- och utpassage till tvättstugan.

Den officiella förklaringen är att dörren lämnats uppställd, vilket medfört att barn tagit sig in och lekt med maskinerna. Att sätta upp en lapp och be oss boende stänga dörren efter oss eller be områdets föräldrar att hålla uppsikt över sina barn, kom som tur var aldrig på tal. För som förälder hade jag naturligtvis ansett det vara fullständigt oacceptabelt om hyresvärden försökte sätta upp riktlinjer för hur mina barn får använda bostadsbolagets faciliteter.

En sådan strategi hade för övrigt riskerat att lösa grundproblemet – barn som oövervakat befinner sig i tvättstugan – och då hade vi fortfarande riskerat att snubbla över rullatorer när vi tar hand om vår tvätt.

Representanter för Ekerö Bostäder gav mig förövrigt det förnuftiga rådet att använda en stor sten när jag behöver ställa upp dörren. Det ska jag naturligtvis testa så fort jag inte längre är gravid och kan böja mig ner. Jag ser alltså fram emot november när jag förhoppningsvis kommer att kunna använda tvättstugan igen!

Jag vill understryka att jag naturligtvis inte har något emot personer med funktionsnedsättning, några av mina bästa vänner har funktionsnedsättningar, men nog kan alla hålla med om att tvättstugan i första hand är till för de unga och friska barnfamiljerna – vi som arbetar och betalar skatt – snarare än de med rullator, de rullstolsburna eller de som av andra orsaker drar oförtjänt nytta av tillgänglighetsanpassningen!

Det är alltså med glädje och lättnad som jag, och många med mig, ser fram emot ytterligare initiativ från Ekerö bostäders nya ledning – även om dessa inte är i linje med PK-fanatikernas önskemål.

                                                                                 

Bakgrund

Ett par hundra meter från Ekerö Centrum, i kanten av Ekebyhovs slottsskog, ligger radhusområdet Gustavalund. Det är på många vis idylliskt, med prunkande grönska som hänger över gångvägarna och lekande barn. Bilar göre sig icke besvär. Hälften att husen är bostadsrätter och andra hälften förvaltas av Ekerö Bostäder.

För ungefär ett och ett halvt år sedan byttes ledningen ut. Och sedan dessa har det varit en ständig försämring i området. Funktion efter funktion försvinner och ersätts inte. Hyresgäster vittnar om hur de blivit arrogant och oförskämt bemötta av bostadsbolaget. Den gamla personalen har bytts ut mot ny. Enkäter har konstruerats för att ge de svar som bostadsbolaget vill ha, snarare än att fånga upp vad hyresgästerna tycker. En ny policy som går ut på att inte säga till hyresgästerna vad de inte får göra har, enligt uppgifter från bostadsbolaget, implementerats.

Pengar har slussats från bostadsbolaget, via tekniska nämnden, till vägarbete i andra delar av kommunen.  Ekerö Bostäders nya VD är för övrigt en av de förtroendevalda i tekniska nämnden på Ekerö och chef för fastighetskontoret.

Jag har ingen aning om vad detta betyder, varför utvecklingen ser ut som den gör. Men den gör mig en smula irriterad, vilket möjligtvis framkommer i texten ovan. 

Kommentarer är stängda.