Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Miniutställning om Anne Frank för Forum för levande historia   

Hanna-Karin Grensman skrev texter till miniutställning om Anne Frank. 

Miniutställningen går att ladda ner här (fram till 2020): Anne Frank: ”Om jag bara får vara mig själv”  

Myndigheten Forum för levande historia beställde fem texter som tillsammans skulle bilda en miniutställning om Anne Frank, med fokus på identitet, fördomar och synen på den andre.

Miniutställningens texter behandlar Anne Franks liv i skuggan av nazismen och hennes tid som gömd i gårdshuset i Amsterdam. Hur Anne och hennes familj blir förrådda och Annes allt för tidiga död i koncentrationslägret Bergen-Belsen.

För myndigheten var det också viktigt att texten skulle förmedla fakta, men också att språket inte var akademisk myndighetssvenska. I stället önskade det att tonalitet från tidigare utställningar skulle fångas upp, samt att texterna skulle följa klarspråksstandard.

Klarspråk är den standard som myndigheter enligt språklagen (2009:600) ska arbeta efter. Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Miniutställningen går att ladda ner här (fram till 2020): Anne Frank: ”Om jag bara får vara mig själv”

Beställaren, Forum för levande historia, är en myndighet som har i uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten. En ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. De hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Om projektet

Ansvarig myndighet: Forum för levande historia
Beställare: Cecilia Snell, Biträdande nationell samordnare
Skribent:
Hanna-Karin Grensman

Kommentarer är stängda.