Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hanna-Karin debatterar klarspråk på konferensen Forum för Textforskning

I juni debatterar Hanna-Karin Grensman klarspråk på den åttonde konferensen Forum för Textforskning som arrangeras av Linnéuniversitetet tillsammans med Föreningen Språkrådgivning och textvård.

– Som författare och språkvårdare ska det bli otroligt spännande att få debattera klarspråk med några av Sveriges namnkunnigaste forskare, så som Per Ledin, professor vid Örebro Universitet, säger Hanna-Karin Grensman. Jag hoppas att jag kan bidra med perspektiv från näringslivet och jag är övertygad om att debatten kommer bli både händelserik och givande.

Klarspråksdebatten kommer att ske under konferensens första dag och omfatta både forskare och textrådgivare. Forskarsidan representeras av Per Ledin och Andreas Nord, universitetslektor vid Göteborgs universitet. Karin Hansson från SCB och Hanna-Karin Grensman deltar som textrådgivare. Debattledare är Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola.

Grensman ser fram emot debatten

Som aktiv språkkonsult är Grensman expert på text och är utbildad i att skriva, granska och korrigera text. Hon håller även skrivarkurser och hjälper andra skribenter i praktiskt skrivande. Så är hon då nervös inför debatten?

– Lite nervös går det inte att komma ifrån att jag är. Men mest ser jag fram emot det. Jag tror att jag som textvårdare, i kombination med mina omfattande erfarenheter från näringslivet, har goda förutsättningar för att våga tänka nytt och om jag har tur, kunna peka på andra perspektiv än de man ser när man befinner sig i den akademiska kontexten.

Frånvaron av klarspråk i IT-branschen

Det är Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet som tillsammans med Föreningen Språkrådgivning och textvård arrangerar den åttonde Forum för textvård-konferensen i Växjö den 11-12 juni 2013. Temat för konferensen är Texter i verksamhet och verksamma texter.

Grensman bidrar med en posterpresentation på temat: Frånvaron av klarspråk i IT-branschen som behandlar de kommunikationsproblem som uppstår mellan beställare och utförare av IT-projekt. Posterpresentationen designades av Joakim Bergvall. 

– Att kunna behärska skriftlig kommunikation blir viktigare och viktigare i vårt samhälle, samtidigt så ser vi hela branscher som utformar avtal, information och andra dokument utifrån sin egen kompetens och den jargong som råder där.  Något som mottagarna sällan behärskar. Detta leder i sin tur till allt från ekonomiska förluster till uppslitande konflikter. Vi kan enbart  komma tillrätta med detta resursslöseri genom sätta kunden och dennes kommunikationsförmåga i centrum, snarare än vår egen, avslutar Grensman.