Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Workshop: Dygder i samlivet – en sexualmoral för 2000-talet

Det saknas en gemensam kompassriktning för 2000-talets sexuella samspel. Utan normernas bojor skapar vi tillsammans en sexualmoral byggd på respekt. Vad tycker du bör ingå i en sådan, hur visar vi varandra respekt i det sexuella och det sensuella?

10 000 timmar. 10 000 timmar för att bli bra på något. Det innebär att du kan ha sex i hela ditt liv – utan att bli riktigt bra på det. Samtidigt så låter många av oss bli att bli att ha så mycket sex som vi kanske skulle vilja av rädsla och osäkerhet kring hur vi riskerar att bli behandlade både av de partner vi väljer men också av samhälleliga normer och konventioner.

När samhället och kyrkan var närmare sammanlänkade var det, om inte enklare, så i alla fall tydligare: då visste man att man begick hor och skulle straffas om man hade sex utanför äktenskapet. Nu saknar vi en enhetlig sexualmoral som innebär att vi alla har olika normer och värderingar och därmed riskerar att behandla varandra rätt illa.

Sex borde kunna vara lika oproblematiskt som mycket av det andra vardagliga vi tar oss för, men det är det inte.  Att välja eller välja bort sex i olika situationer borde vara ett fritt val – inte ett val styrt av rädsla. Fri sexualitet ska inte vara ett villkorat privilegium – det är en självklarhet. Ett första steg för att nå detta är att försöka finna en enhetlig och inkluderande sexualmoral som bygger på ömsesidighet och respekt.

I denna workshop arbetade vi tillsammans fram grunderna för en enhetlig sexualmoral. Frågor som debatterades var vad bör ingå i en sådan, vad som är viktigt att tänka på samt hur visar man varandra respekt i det sexuella och det sensuella.

Om uppdraget

Event: Pride house (Pride 2013) 
Typ: Workshop
Workshopledare och konceptansvarig: Hanna-Karin Grensman
Marknadsassistent: Lisa Zetterström
Koordinator: Kristine Eldestam