Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Stenhamraskolans nedgång och fall”

STENHAMRASKOLANS NEDGÅNG OCH FALL

I Ekerö kommun, närmare bestämt på Färingsö ligger Stenhamraskolan. Fram till årsskiftet 2023/2024 gick båda mina barn där. Barnen flyttades för att vi bedömde att vi genom att ha dem där inte uppfyllde varken det lagstadgade eller det emotionella ansvaret, som åligger oss som föräldrar. 

Stenhamraskolan är trots att det ligger i en välmående del Stockholm, en skola präglad av problem. Många av dessa har sin upprinnelse i en integritetslös och inkompetent skolledning som hellre mörkare och duckar den problematik som uppstår, än att adressera dem.

Många föräldrar är inte ens medvetna om hur omfattande problematiken är, då de – med ledningens benägna bistånd – ser händelser som enstaka händelser (snarare än mönster) och till det får information som tyder på att problemen är hanterade. Bristen på information likväl som den felaktiga information som de tar del av skapar en bild av trygghet, som i många stycken är falsk.

Efter några rätt slumpartade händelser, och sedan mer riktat och gediget grävande har vi identifierat fler pusselbitar än många andra föräldrar. Och därmed fått en helt annan bild än många andra föräldrar har.

Utifrån dessa kunde en riskanalys tas fram. Denna riskanalys gav vid handen att barnen inte var trygga. Och att Stenhamraskolan helt uppenbart inte hade några intentioner att varken hålla våra, eller andra barn, trygga bedömde vi att vårt enda val var att flytta barnen.

Problemet på Stenhamraskolan är ett internt organisatorisk, kompetensmässigt och kulturellt problem. Men skolan befinner sig inte i ett vakuum. De är påverkade och påverkas av saker så som skollagen, samhället och kulturella aspekter i stort.

I ett antal texter kommer jag att diskutera skolans problem i allmänhet och Stenhamraskolans i synnerhet. Dels utifrån mina egna erfarenheter som lärare likväl som mina kompetenser inom beteendevetenskap, kommunikation och organisationsutveckling. Dels utifrån mina erfarenheter som förälder till barn i förskola och grundskola.

Varför? För att alla barn förtjänar en trygg skolgång!

Utan personligt ansvar

Vi har skolplikt i Sverige. Det är sällan ett stort problem. Inte heller behöver sekretessregler eller gällande skollagar vara det. Men det blir ett problem…

Utan moralisk kompass

Jag läser om 11-åringen som blivit våldtagen och som nu tvingas gå i samma klass som sin förövare. Vad som däremot inte riktigt har framkommit…