Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Med barnrätten som utgångspunkt

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. ­ – Art. 23, Barnkonventionen

Elmi Abdiaziz har många stränga på sin lyra. Förutom företaget Puntland Invest och en pågående master i pedagogik, arbetar han aktivt för barns och kvinnors rättigheter.

Utifrån hans vision har jag fått i uppdrag att formulera koncept och informationsmaterial. Materialet ska användas för att realisera en fråga som ligger honom varmt om hjärtat: en förbättrad vardag för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Eftersom som jag delar hans intresse och engagemang i frågan, så det är med extra glädje och spänning som jag tagit mig an uppdraget.

Kommentarer är stängda.