Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Absurt att utmåla mingel som obligatoriskt för introverta

I Scandic Meeting, en tidning så okänd att det förmodligen kommer att jublas på marknadsavdelningen över att den omnämns i en blogg, hittar jag en artikel med rubriken Mingeltips för introverta. I artikeln förklara skribenten: ”att ogilla mingel är själva definitionen av att vara introvert”, samtidigt som hen varnar för att fyra av fem arbeten tillsätts via kontakter, och att man därför måste mingla. Därefter radas alla de vanliga  klyschorna upp: Kom förberedd, ansträng dig inte för mycket, le och ta ögonkontakt. Bla bla bla.

För femtioelfte gången har det alltså skrivits en artikel som sig till introverta där skribentens utgångspunkt är att introverta ska bli extroverta – som om det vore möjligt eller ens önskvärt. Och som vanligt presenteras inte ett enda råd som faktiskt är möjligt att applicera.

Låt mig därför säga så här:

Alla personlighetsdrag varken kan, eller vill, man ändra

Om du är introvert (eller extrovert) är det ett medfött, i huvudsak statiskt, personlighetsdrag, och det är därför djupt tveksamt om du kan ändra det, även om du skulle vilja.  Och om det går så lär det kräva otroligt mycket arbete och professionell hjälp. Jag tänker att du förmodligen har bättre saker att göra med din tid?

Om vi i stället pratar om icke-statiska och situationsbundna personlighetsdrag som blyghet och tillbakadragenhet (vilket möjligen är det som skribenten försökte uttrycka) så har du större möjligheter att förändra dessa. Men att du kan göra något, är inte samma sak som att du måste eller borde.

En arbetsplats som enbart består av utåtriktade människor skulle vara outhärdlig, och all forskning pekar på att de bästa och mest produktiva arbetsplatserna består av medarbetare med olika personligheter och erfarenheter. Oavsett om du är introvert eller blyg så behövs du på arbetsplatsen, likväl som extroverta eller utåtriktad behövs.

Blyghet är också associerat med med personlighetsdrag som oftare ses som en tillgång, till exempel att vara en god lyssnare. Och blygheten kan fungera som ett skydd från att säga saker som du skulle ångra i efterhand. Blyghet kan alltså vara en absolut tillgång när det kommer till att få mellanmänskliga relationer att fungera.

Att mingla är inte enda sättet att bygga nätverk (det är inte ens vidare effektivt)

Det stämmer att de flesta arbeten tillsätts via kontakter, men det är inte samma sak som att du behöver ge dig ut och mingla. Skapa kontakter och bygga nätverk kan du göra på många olika vis.

Låt utgångspunkten vara de sammanhang där du kommunicerar med andra människor på ett sätt som du trivs med och där du kommer till din rätt.

Du kan hitta och lära känna värdefulla kontakter på släktmiddagen, öppna förskolan, Ica eller syföreningen. Alla, även höga chefer och drivna entreprenörer, har ett privatliv där man kan möta dem. (Och ofta är de inte ens den högsta chefen som är den mest värdefulla personen att ha en kontakt med.)

Underskatta inte heller internet med alla dess skrymslen och vrår. Det går naturligtvis att både skapa och underhålla kontakter genom skriftlig kommunikation. Det kan handla om att bidra med (och därmed visa) vilken kompetens du har i olika forum, du kan delta i dialoger i social media eller skriva initierade texter på en blogg.

Problemet med mingel och kvantitetsfokus

Att mingla betyder för många att konversera ett stort antal människor under en begränsad tid, få deras visitkort (eller kanske med vanligt idag: Bli ”vänner” i social media).

Men det är ingen tävling, i alla fall inte en som du vill vinna. För den som har flest visitkort när den dör eller flest kontakter på LinkedIn, har egentligen inte vunnit någonting. Att samtala under några minuter skapar förvisso en kontakt, men det finns inget djup och ingen substans i den. Så för att den ska ha ett värde måste den i alla fall underhållas över tid.

Så om du befinner dig på ett mingel eller en social tillställning så satsa på kvalitet, i stället för kvantitet. Tala ingående med en eller ett fåtal personer som intresserar dig. Det har inneboende värden så som att du slipper slösa energi på att förställa dig, du faktiskt kan ha trevligt och roligt och skapa en kontakt som du har glädje av. (Helt oavsett om det leder till något konkret, arbetsrelaterat.)

Värdet av förändring är tveksamt, minst sagt

Att förändra sina personlighetsdrag kan alltså vara allt från omöjligt, till svårt. Det är alltid arbetskrävande. Värdet av det är minst sagt tveksamt. Och även om det finns positiva effekter av relationer och nätverk, så kan detta ske på en lång rad sett som är mer effektiva än just mingel.

Om du tycker att vissa personlighetsdrag inte fungerar för dig i vardagen så kan du alltid börja med att undersöka om det är kontexten som ställer till problemet, snarare än personlighetsdraget i sig. Det är fullt möjligt att älska dig precis som du är. Så problemet du upplever kan beror på en omgivning som inte uppskattar dig som du är. I så fall är det omgivningen som behöver bytas ut, snarare än att du ska förändra dig.

Tänk också på att det ofta mer effektivt att lägga energi på att utveckla personlighetsdrag och förmågor som redan är starka, än att utveckla sin svagare sidor. För när det kommer till områden där man är svag redan från början, blir man sällan mer än medelmåttig i alla fall, men för områden där man redan är stark, där kan man nå hur långt som helst.

Om du ändå kommer fram till att du vill ändra på dig, för din skull, så minns att blyghet hanteras bäst med kognitiv beteendeterapi (KBT), inte hurtfriska listor i inflight magasin.


Referenser och fördjupning

Bešić, Nejra (2009). At first blush: The impact of shyness on early adolescents’ social world. Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.. Örebro universitet. 

Lane, Christopher J. (2007). Shyness: How normal behavior became a sickness. New Haven: Yale
University Press.